Levnedsmiddel, produkt, som kan anvendes til føde for mennesker; omfatter ubearbejdede såvel som forarbejdede varer. Afgrænsningen til andre nærtstående begreber er ikke entydig, det gælder fx fødevare, madvare, fødemiddel og næringsmiddel. Se også ernæring.