Leveringspålæg er et påbud om at levere bestemte varer eller tjenesteydelser til nærmere angivne købere. Sådanne påbud kan udstedes af Konkurrencerådet, dersom de skadelige virkninger af konkurrencebegrænsninger ikke kan bringes til ophør ved mere generelle påbud. I praksis kendes der mange eksempler på, at virksomheder er blevet pålagt at levere. Den virksomhed, der får et leveringspålæg, kan altid kræve kontant betaling eller betryggende sikkerhed for leverancerne.