Levator, (lat., af levare løfte, hæve), inden for anatomi løftemuskel.