Letalitet, dødelighed; især om antallet af dødsfald på grund af en sygdom i forhold til antallet af sygdomstilfælde.