lensafløsningen 1919

Lensafløsningen 1919, den ifølge Lov af 4.10.1919 gennemførte ophævelse af len, stamhuse og fideikommisgodser. Ved loven af 1919, der var indfrielsen af en løfteparagraf i Grundloven af 1849, opgav staten sin hjemfaldsret mod en afgift på 25% af ejendommenes værdi; herudover skulle besidderne mod erstatning afgive 1/3 af jordarealet til udstykning af husmandsbrug.

Lensafløsningen var et efter danske forhold meget dybtgående indgreb og resulterede i stor bitterhed hos mange af de berørte lensbesiddere. Højesteret afviste senere et forsøg fra lensbesiddernes side på at få loven kendt ugyldig.

Lensafløsningen var endeligt afsluttet i 1930 og berørte omkring 1/10 af landets jord, især på Øerne; ca. 20.000 ha udstykkedes til husmandsbrug. Stamhuset Tjele var det sidste stamhus, der blev afløst.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig