Leksikolog, (gr. leksiko- + -log), person, der beskæftiger sig fagligt med leksikologi.