Leksikalsk, 1) vedr. et ords grundbetydning, dvs. den betydning, der opfattes som konstant, i modsætning til de varierende betydningsnuancer, som skyldes konteksten. 2) vedr. et sprogs ordforråd. 3) vedr. ordbøger o.l. Se også leksikon.