Leghæmoglobin, (af lat. leg(umen) 'bælgfrugt' og hæmoglobin), protein, som findes i bakterieknolde. Se også nitrogenfiksering.