Legeme, fysisk genstand, især et individs (i reglen et menneskes) materielle fremtoning; ofte underforstået som komplementær til liv, bevidsthed eller sjæl, se også sjæl-legeme-problemet.