Ledningsevne, termisk ledningsevne, se isolans og varmeledning.