Leder, opinionsartikel i et dagblad eller andet nyhedsmedie, der udtrykker chefredaktionens vurdering af et aktuelt emne. Fra partipressens første tid i 1840'erne spillede ledende artikler en central rolle i opinionsdannelsen. Heri fortolkedes de aktuelle begivenheder, og den politiske linje blev udstukket. Efter pressereformen fra 1905 blev lederne nedprioriteret i takt med det politiske stof generelt.