Lazulit, (af lasur og gr. lithos 'sten'), mineral, hvis farve varierer fra farveløs over lyseblå til azurblå; farven afhænger af betragtningsvinklen (dvs. at mineralet er pleokroitisk). Hårdheden er 51/2, og massefylden ca. 3,1 g/cm3. Lazulit har sammensætningen (Mg,Fe)Al2(OH)2(PO4)2, krystalliserer monoklint og har glasglans. Det anvendes som smykkesten og fås fra mange forskellige lokaliteter, men oftest kun som ganske små stykker.