Lavværgemål, speciel dansk retlig konstruktion, hvorved der etableredes en samråden mellem en person, som havde behov for beskyttelse og hjælp i formueretlig henseende, den lavværgede, og en bistående person, lavværgen. Med Værgemålslovens ikrafttræden 1.1.1997 videreføres reglerne med visse ændringer under betegnelsen samværgemål, se værgemål.