Lavtemperaturteknik, kryoteknik, den del af køleteknikken, der beskæftiger sig med de laveste temperaturer. Grænsen mellem sædvanlig køleteknik og lavtemperaturteknik sættes ofte ved 150 K svarende til −123 °C. De væsentligste anvendelsesområder for lavtemperaturteknik er fremstilling af flydende luftarter, især oxygen, nitrogen og argon til industrielt brug samt hydrogen til ammoniakfremstilling og til brug som raketbrændstof; endvidere fordråbning i forbindelse med sæsonlagring og transport af naturgas samt separation og fordråbning af ethylen, der danner udgangspunkt for fremstilling af en lang række organiske stoffer. Herudover benyttes teknikken i forbindelse med lavtemperaturfysik samt til at køle partikelacceleratorers boblekamre og superledende magneter (se superledning).