Lavskov, skovdriftsform, hvor skovforyngelsen sker ved stævning (vegetativ foryngelse), idet støddene fra de fældede træer sætter stødskud, der vokser op til ny skov. Omdriftstiden er lav, som oftest 1-40 år, hvorfor træerne aldrig når deres fulde højde. Til lavskov benyttes træarter med god evne til stødskudsdannelse, fx pil, eg, hassel og rødel. I Danmark dyrkes energiskov i lavskovsdrift. Se også skovdyrkning og stævningsskov.