Lavet, (af ty. Lafette, af fr. l'affût, bestemt form af affût 'underlag, stativ', af lat. fustis 'pæl, stok'), kanonunderlag på hjul, se også affutage.