Lavdag, dag eller frist, der i ældre dansk ret blev fastsat af tinget med henblik på, at en person skulle foretage en bestemt handling, fx betale sin gæld eller som sagsøgt møde op til en retssags endelige afgørelse.