Latinitet, (ty. Latinität, af lat. latinitas), historisk retsstilling som latiner.