Latent varme, bunden varme, ældre betegnelse i fysik og kemi for den varme, der optages af et stof, når det undergår en smeltning eller en fordampning. Ved de modsatte faseomdannelser, dvs. størkning (frysning) og fortætning (kondensation), frigør stoffet den latente varme. Se smeltning og fordampning.