Latenstid, tiden mellem påvirkning, stimulus, og respons. Anvendes i neurofysiologi for refleksers reaktionstid; i infektionsmedicin for tiden mellem udsættelse for smitte og sygdomsudbrud; og ved kræft for tiden fra udsættelse for kræftfremkaldende påvirkninger til svulstdannelse kan påvises.