Lapither, i græsk mytologi et folk i Thessalien. Ved kong Peirithoos' bryllup med Hippodameia havde lapitherne inviteret de vilde kentaurer med til gildet. De berusede kentaurer kastede sig imidlertid over kvinderne, og der opstod et drabeligt slagsmål. Kampen mellem lapither og kentaurer, der i græsk kunst symboliserer kampen mellem civilisation og barbari, er skildret i gavlrelieffet på Zeustemplet i Olympia og, med Perserkrigen i frisk erindring, i metoperneParthenon.