Lao, laotisk, det vigtigste sprog i Laos, hvor det tales af ca. 1,5 mio. Lao er et sydvestligt taisprog inden for kadai-sprogfamilien og nærtbeslægtet med thai, hovedsproget i Thailand. Det er et isolerende tonesprog med seks toner, der også tales i det nordøstlige Thailand, hvor det regnes for en dialekt af thai. Skriften ligger tæt op ad thaiskriften, hvad angår bogstavernes form; ortografien er imidlertid forenklet, så der er et simplere forhold mellem lyd og skrift end i thai.