En lanse er et stød- og kastevåben, der blev udviklet i tidlig middelalder fra spyddet og blev det pansrede rytteris angrebsvåben. Lansen bestod af en stage med od og eventuelt dupsko, og fra ca. 1200 var den blevet så svær, at den udelukkende anvendtes som stødvåben. I 1700-tallet udvikledes lansen til et let våben for opklaringsrytteri, og den var i brug helt op til 1. Verdenskrig.