Langue, sprogvidenskabelig benævnelse for sproget som system i modsætning til la parole 'ord, ytring, tale', der betegner brugen af sproget, introduceret af sprogforskeren F. de Saussure.