Langleik, (no., af lang og leik 'leg' i bet. 'strengeinstrument'), langeleik, norsk folkeligt strengeinstrument af brætcitertypen, der fra 1600-t. til ind i 1800-t. har været brugt som husinstrument til sang og dans. Over bånd af træ er udspændt én melodistreng, der betjenes med venstre hånds tre midterste fingre, og 3-8 bordunstrenge; de er alle udspændt over et smalt aflangt lydlegeme med et eller flere lydhuller. Højre hånd anslår alle strenge samtidigt med et plekter. I dalen Valdres, hvor instrumentet kaldes langhørpu, opretholdes spilletraditionen stadig.