Landshøvding, øverste danske embedsmand i Island 1872-1903. Som led i reformer, der skulle styrke det islandske selvstyre, fik øens stiftamtmand i 1872 ændrede beføjelser og tildelt titlen landshøvding. I 1903 flyttedes Ministeriet for Island fra København til Reykjavík, og ved samme lejlighed nedlagdes landshøvdingeembedet.