Landsdelsscene, fælles betegnelse for Odense Teater, Aarhus Teater og Aalborg Teater. Frem til 2006 ydede amter, lokale kommuner samt staten tilskud til driften. Fra 2007 kommer tilskuddet som følge af strukturreformen udelukkende fra staten. De tre teatre er ifølge lov forpligtet til at spille et bredt repertoire samt til at udøve eksperimenterende virksomhed. De arbejder med et fast ensemble suppleret med gæsteskuespillere. En række københavnske teatre har siden 1976 under skiftende betegnelser (bl.a. Den Storkøbenhavnske Landsdelsscene, Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab og senest Københavns Teater) indgået i en tilsvarende størreordning.