Landesorg, et helt lands og et helt folks sorg. Ordet anvendes især om sorg i anledning af en konges eller en dronnings død, se hofsorg.