Landefred, dels den fred, der ifølge middelalderlig tysk ret skulle herske i de enkelte landsdele og i hele riget, dels de verdslige love eller overenskomster, som skulle sikre freden. Fejde og selvtægt blev i 1495 i hele det tyske rige forbudt ved lov, den såkaldte ewiger Landfrieden.