Lamprofyr, (af gr. lampros 'lysende, strålende' og porphyreos 'purpurfarvet'), vidt udbredt gruppe af magmabjergarter, der findes som gange (eng. dykes) og mindre intrusioner i de fleste magmaprovinser. Lamprofyrers hovedkendetegn er, at det er porfyriske bjergarter, hvis strøkorn udelukkende består af mørke mineraler: amfibol, glimmermineraler som biotit og phlogopit samt ofte olivin og clinopyroxen. Grundmassen består af de samme mineraler samt af feldspat, analcim, calcit m.m.