Ladegård, oprindelig en større gård i sædegårdenes klasse med tilhørende bøndergods, og hvorpå der ikke boede herskab; efter 1660 blev udtrykket brugt om tilsvarende gårde uden for sædegårdenes klasse. Navne som Sorø Ladegård og Maribo Ladegård er bevaret, selvom særrettigheder i form af tiendefrie jorder for længst er bortfaldet. Betegnelsen bruges nu synonymt med avlsgård om landbrugsbygningerne på et større gods, især når bygningerne er placeret i en vis afstand fra herskabsboligen og bebyggelsesmæssigt fremstår som en selvstændig enhed.