Lønsomhed, økonomisk fordelagtighed. En aktivitet er lønsom, hvis den opnåede meromsætning er større end den herved forårsagede meromkostning, se også dækningsbidrag. Lønsomhedsmetoden i forbindelse med bidragsregnskabet fokuserer på en fordeling af de direkte variable omkostninger på aktiviteterne uden inddragelse af indirekte fælles og faste omkostninger. Vha. ABC-princippet (activity based costing) kan man nå et skridt videre, idet analyser af virksomhedens aktiviteter og organisation kan påvise en variation i de faste omkostninger.