Løje, Alburnus alburnus, art af karpefisk. Den findes i Europa nord for Alperne i søer og langsomtflydende vandløb, men kan også træffes i brakvand. Den ses i stimer nær overfladen, hvor den æder insekter. Løjen kan blive op til 20 cm.