Løb, hårvildtets ben. Fuglevildtets ben benævnes stænger; dog kan hønsefuglenes ben også kaldes løb.