læst (mål for skibes lasteevne)

Artikelstart

Læst, gammelt mål for skibes lasteevne. Læsten, der var i brug allerede i middelalderen, var oprindelig defineret som et varierende antal tønder, idet antallet af tønder afhang af varearten. 18 tønder salt, 24 tønder rug, 28 tønder byg eller 32 tønder malt, altså kvanta, der må formodes at have vejet nogenlunde det samme, var sat til én læst, skønt heller ikke tønderne havde faste standardmål.

Faktaboks

Etymologi
Ordet læst kommer af oldengelsk hlæst 'byrde, last', samme ord som dansk last.

I 1666 fastsattes en læst, senere kaldt trælæst, på 4000 pund (2000 kg) for skibe, der sejlede træ fra Norge, og i 1672 en læst for andre varer, kommercelæsten, på 5200 pund (2600 kg). Når trælæsten var mindre end kommercelæsten, var det i erkendelse af, at det ikke var muligt fuldt ud at udnytte skibets bæreevne med en ladning træ. Læstetallet blev beregnet på basis af en opmåling af skibet, og helt frem til 1825 blev danske skibes læstetal ifølge en hemmelig instruks reduceret med en sjettedel, hvilket gav dem en fortrinsstilling mht. havnepenge o.a. Læsten blev i 1867 afløst af den britiske registerton.

Se også skibsmåling.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig