Læsere, svenske vækkelseskristne. Udtrykket anvendes generelt om personer, der tilsluttede sig 1800-t.s folkevækkelse i Sverige, samt mere specifikt om de såkaldte Norrlandslæsere, dvs. lægfolk i det nordlige Sverige, der ca. 1750-1900 samledes til konventikler. Benævnelsen skyldes deres ivrige læsning af Bibelen og af gamle lutherske opbyggelsesbøger.