læring

Artikelstart

Læring, tilegnelse af færdigheder eller kundskaber, ofte ved en arbejdsproces, som eleven selv har indflydelse på. Begrebet læring bruges undertiden synonymt med indlæring, der dog som regel beskrives som en undervisningsproces, hvor eleven ikke har indflydelse på tilrettelæggelsen, og hvor tilegnelsen sker i tilknytning til skolens formelle undervisning.

Når der skelnes mellem de to begreber, er det udtryk for forskellige pædagogiske opfattelser af, hvorledes mennesket tilegner sig nye færdigheder og kundskaber. Denne skelnen er begrundet i den tankegang, at indlæring gør eleverne til passive modtagere af lærerens budskab, mens læring gør dem aktive og medansvarlige for udbyttet af undervisningen.

Læringsbegrebet omtales og anvendes traditionelt mest i forbindelse med børns og unges udvikling, men begrebet benyttes i stigende omfang fra sidste halvdel af 1900-t. også i forbindelse med voksnes uddannelse og undervisning, der betragtes som en livslang, permanent proces som et led i personers eller gruppers bestræbelser på at imødekomme samfundets krav om aktiv deltagelse i erhvervslivet og i den demokratiske proces. Læringsbegrebet er således forstået blevet et grundvilkår i det moderne menneskes livslange uddannelse.

Se også dannelse, elev, læreprocesser og undervisning.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig