Længde, en af grunddimensionerne i det internationale enhedssystem SI med grundenheden meter (m). Praktiske længdemålinger udføres med målebånd, målestokke, skydelærer eller mikrometerskruer. Måleværktøjet skal være kalibreret i forhold til definitionen af meteren, der siden 1983 realiseres som et bestemt antal bølgelængder af det røde lys fra en stabiliseret helium-neon-laser (se meter). På det højeste nøjagtighedsniveau udmåles længden af måleklodser (se endemål) ved interferometri med en sådan laser som lyskilde, og måleklodserne anvendes direkte eller gennem en kæde af sammenligninger til kalibrering af måleværktøj. Det er endvidere muligt at udføre målinger direkte med specielle laserinterferometre. Lange afstande kan udmåles ved at bestemme flyvetiden for en lysimpuls og gange med lyshastigheden. Denne teknik repræsenterer en direkte anvendelse af meterdefinitionen.