Længde, ekliptisk længde, ekliptikalængde, den ene af et himmellegemes koordinater i ekliptikasystemet målt som vinkelafstanden fra forårspunktet mod øst langs ekliptika (Solsystemets symmetriplan) til himmellegemets breddecirkel (cirklen gennem ekliptikas poler og himmellegemet).