En lægesekretær er en person, der udfører kontorarbejde for læger og sygeplejersker, og som bistår ved patientbehandling; uddannelsen er fireårig med to år på erhvervsskole og to år i praktik.