lægefejl

Lægefejl, lægers fejlbehandling af patienter. Det erstatningsretlige ansvarsgrundlag for læger og andre medicinalpersoner er som udgangspunkt culpa, og målestokken for, om der er optrådt culpøst, er professionens. Erstatningsansvar forudsætter altså, at den pågældende læge mv. ikke lever op til normerne for god og forsvarlig udøvelse af lægegerningen.

Med Patientforsikringslovens ikrafttræden i 1992 blev sygehuspatienters erstatningsretlige stilling væsentlig forbedret, idet erstatning efter mere objektive principper end culpareglens herefter tilkommer patienter, som påføres fysisk skade i forbindelse med undersøgelse, behandling e.l. på offentlige sygehuse eller sygehuse, som det offentlige har driftsoverenskomst med.

I 2003 blev Patientforsikringslovens område udvidet til at omfatte alle sygehuse samt privatpraktiserende læger. Patienter har krav på erstatning fra Patienterstatningen, når der er tale om en skade, som patienten ikke skal tåle som en nødvendig og acceptabel risiko ved behandlingen. Erstatningsudmålingen foretages efter reglerne i Erstatningsansvarsloven.

Se også erstatningsansvar, iatrogene sygdomme, Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, Patientombuddet og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig