lægefejl

Artikelstart

Lægefejl er lægers fejlbehandling af patienter. Det erstatningsretlige ansvarsgrundlag for læger og andre medicinalpersoner er som udgangspunkt culpa, og målestokken for, om der er optrådt culpøst, er professionens. Erstatningsansvar forudsætter altså, at den pågældende læge mv. ikke lever op til normerne for god og forsvarlig udøvelse af lægegerningen.

Med Patientforsikringslovens ikrafttræden i 1992 blev sygehuspatienters erstatningsretlige stilling væsentlig forbedret, idet erstatning efter mere objektive principper end culpareglens herefter tilkommer patienter, som påføres fysisk skade i forbindelse med undersøgelse, behandling e.l. på offentlige sygehuse eller sygehuse, som det offentlige har driftsoverenskomst med.

I 2003 blev Patientforsikringslovens område udvidet til at omfatte alle sygehuse samt privatpraktiserende læger. Patienter har krav på erstatning fra Patienterstatningen, når der er tale om en skade, som patienten ikke skal tåle som en nødvendig og acceptabel risiko ved behandlingen. Erstatningsudmålingen foretages efter reglerne i Erstatningsansvarsloven.

I 2005 blev Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet vedtaget med senere ændringer. I 2018 indførtes bl.a. i loven en mere enkel afgrænsning af patienterstatningsordningens dækningsområde, samt en udvidelse af ordningen. Lovens ordning omfatter alle skader påført i forbindelse med undersøgelse, behandling el.lign. af personer, der er autoriserede i henhold til særlig lovgivning til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer, der handler på disses ansvar, uanset hvor undersøgelse, behandling m.v. finder sted, og uanset hvilken funktion sundhedspersonen indtager i situationen. Lægemiddelskadeordningen blev ligeledes udvidet, så den også dækker psykisk skade.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig