Kystradiostation, radiostation, der varetager telefon- og telegrafforbindelse mellem skibe og land samt en række servicefunktioner som udsendelse af vejrmeldinger, farvandsefterretninger m.m. og konstant overvågning af nødfrekvenser. Danmarks første kystradiostation var Blåvand Radio, oprettet i 1914; senere kom Skagen Radio, Rønne Radio og Lyngby Radio. I takt med den radiotekniske udvikling er kystradiostationerne blevet anset for overflødige og nedlagt med undtagelse af Lyngby Radio, der som en del af den danske søredningsorganisation overvåger nødfrekvenser i det automatiske digitale alarmeringssystem DSC (Digital Selective Call), der dækker alle danske farvande.