Kystfodring, strandfodring, kunstig tilførsel af sand til kyster, der eroderes af bølgerne, se kystsikring.