Kvittering er en skriftlig erklæring om modtagelse af en ydelse, fx et pengebeløb eller en vare. Formålet med at kræve kvittering er at sikre bevis for, at betaling eller levering er sket. En saldokvittering er en kvittering, der indeholder en erklæring om, at der ikke siden kan rejses yderligere krav vedrørende den pågældende ydelse.