Kvintet, ensemble med eller komposition for fem musikere eller sangere. Vokalkvintetten var norm i renæssancens madrigaler. De vigtigste instrumentale kombinationer er strygekvintet (to violiner, to bratscher og cello eller bratsch og to celloer) og blæserkvintet (som regel fløjte, obo, klarinet, horn og fagot).