Kvindefredslejr, forsamling af kvindelige fredsaktivister. Lejrene opstod i forbindelse med fredsbevægelsens aktiviteter i 1980'erne, fx uden for Greenham Common i England i 1981. 1984-85 fik kvindefredslejren ved Ravnstrup i Midtjylland stor opmærksomhed i Danmark; kvinderne protesterede mod udvidelse af NATOs nordlige kommandocentral. Kvindefredslejrene kombinerer den nye kvindebevægelses princip om kvindefællesskaber med klassiske principper om civil ulydighed og ikke-voldelige aktioner. Aktiviteterne er blevet tilrettelagt med stor vægt på symboler, der lægger afstand til militær og oprustning og fremhæver den antagelse, at kvinder har en særlig tilknytning til naturen og et særligt ansvar for kommende generationer.