Kvas, grene, toppe og tynde stammer (typisk tyndere end 5-10 cm), der efterlades i skovbunden efter hugst og tynding i skoven. Tidligere solgtes kvas i bunker eller læs som brændsel. En øget interesse for anvendelse af biobrændsel har i de senere år ført til, at kvas i stigende omfang hugges til træflis til afbrænding, bl.a. i decentrale kraftvarmeværker.