Kvartol, (af lat. quartus 'fjerde' og -ol), gruppe på fire ens nodeværdier, der tilsammen har varighed som tre af samme værdi.