Kvantiseret, om fysisk størrelse, der kun kan forekomme med visse adskilte værdier. Fx er energien af elektronen i et brintatom kvantiseret. I kvantemekanikken gives en forklaring på mange størrelsers kvantisering.