Kvan, gammelt nordisk navn for planten Angelica archangelica. Se angelik og angelikarod.